Monday, April 9, 2012

ອ່ານໜັງສືທີມ ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂ່າວທີນຳມາແປ


中方外交人员:被扣帕劳25名船员有望认罪交钱后获释


中方外交人员:ພງຫລືໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ

被扣:ຖືກຈັບ


船员:ລູກເຮືອ
有望:ມີຄວາມຫວັງ


认罪:ຍອມຮັບຜິດ ໂທດ


交钱后获释:ປອ່ຍຫລັງຈາກຈ່າຍເງີນ

帕劳 ຊື່ປະເທດ palau , Republic of Palau希尔称朝鲜发射卫星反映金正恩与军方的权力斗争


发射卫星:ປອ່ຍດາວທຽມ

反映:ສົ່ງສທອ້ນກັບ


权力斗争 ກຳລັງຂອງການຕໍ່ສູ້

军方:ທາງການທະຫານ
No comments:

Post a Comment

tv