Saturday, April 7, 2012

ສັບກິລາ ບານເຕະ SOCCER WORDS

赛季 ລະດູການ
德比 ແມ່ນສອງທີມທີ່ເມືອງດຽວກັນເຈີກັນ
上演 ສະແດງ 
上半场比赛 ການແຂ່ງຂັນເຄິ່ງເວລາທຳອິດ
下半场比赛ການແຂ່ງຂັນເຄິ່ງເວລາທີສອງ
进球 ເຂົ້າປະຕູ
交锋 ພົບກັນລະຫວ່າງສອງທີມ
进攻 ການບຸກໂຈມຕີ
打破僵局 ການທັບໃຂ່ແຕກ
反击 ບຸກດວ້ຍຜູ້ຕໍ່ສູ້ບໍທັນຕັ້ງຕົວ
任意球 ລູກໂທດນອກເຂດ
射门 ຍິງປະຕູ
越位 ລ້ຳຫນ້າ

No comments:

Post a Comment

tv