Tuesday, July 9, 2013

ບໍລິການແປພາສາໃນລາຄາທີ່ຖືກ

ບໍລິການແປພາສາທີ່ໃຫ້ລາຄາເປັນກັນເອງ,ນັກແປພາສາເອກະລາດຫລືFREELANCER TRANSLATOR ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານແລະລູກຄ້າພໍໃຈດ້ວຍການບໍລິການທີ່ວອ່ງໄວ,ຊັດເຈນແລະຈະແຈ້ງ
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດແປຈາກພາສາລຸ່ມນີ້:


  • ລາວ- ຈີນ
  • ຈີນ- ລາວ
  • ລາວ -ອັງກິດ
  • ອັງກິດ -ລາວ
ສົນໃຈໃນການບໍລິການ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທາງອີເມລ jsayako at gmail dot comຫລືທາງ FACEBOOK
ຫລືຕິດຕໍ່ທາງ http://www.proz.com/profile/1753579

ການຮັບຄ່າບໍລິການສາມາດຈ່າຍທາງ PAYPAL

ຄ່າບໍລິການການແປ ຄິດໄລ່ເປັນຈຳນວນສັບລຸ່ມນີ້້


English to Lao - Standard rate: 0.09 USD per word / 40 USD per hour
Chinese to Lao - Standard rate: 0.11 USD per word / 40 USD per hour
English to Chinese - Standard rate: 0.07 USD per word / 40 USD per hour
Lao to Chinese - Standard rate: 0.08 USD per word / 40 USD per hour


No comments:

Post a Comment

tv